WAT WE DOEN

WAT WE DOEN

In België, Frankrijk, Nederland, Noorwegen en Portugal zetten de nationale coördinatoren van RESCALED zich samen met partners en ambassadeurs in om detentiehuizen op elk relevant niveau te bevorderen. We doen dit vanuit een diepe overtuiging die geworteld is in kernwaarden en gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs. Wij zijn van mening dat hoewel vrijheidsberoving waarschijnlijk onvermijdelijk is als een vorm van straf, deze integratie en het herstel eerder moet vergemakkelijken dan belemmeren, en dat de mensenrechten en de menselijke waardigheid van degenen die de vrijheid is ontnomen, te allen tijde moeten worden gerespecteerd.

WAT WE DOEN

In België, Frankrijk, Nederland, Noorwegen en Portugal zetten de nationale coördinatoren van RESCALED zich samen met partners en ambassadeurs in om detentiehuizen op elk relevant niveau te bevorderen. We doen dit vanuit een diepe overtuiging die geworteld is in kernwaarden en gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs. Wij zijn van mening dat hoewel vrijheidsberoving waarschijnlijk onvermijdelijk is als een vorm van straf, deze integratie en het herstel eerder moet vergemakkelijken dan belemmeren, en dat de mensenrechten en de menselijke waardigheid van degenen die de vrijheid is ontnomen, te allen tijde moeten worden gerespecteerd.

01.

CREËREN VAN PLATFORMEN

Door middel van bijeenkomsten en evenementen verbinden we beleidsmakers, praktijkmensen, journalisten en academici uit heel Europa om ideeën uit te wisselen over detentiehuizen en om samen oplossingen te creëren/onderzoeken.

02.

OPBOUWEN VAN NETWERKEN

Door middel van belangenbehartiging, lobby en media-engagement, vergroten we het bewustzijn van de BuurtBajes en de maatschappelijke voordelen hiervan.

03.

Kennis delen

Via het RESCALED Research Network, verzamelen en delen we kennis en expertise over kleinschalige detentie en de implementatie van de BuurtBajes.

01.

CREËREN VAN PLATFORMEN

Door middel van bijeenkomsten en evenementen verbinden we beleidsmakers, praktijkmensen, journalisten en academici uit heel Europa om ideeën uit te wisselen over detentiehuizen en om samen oplossingen te creëren/onderzoeken.

02

OPBOUWEN VAN NETWERKEN

Door middel van belangenbehartiging, lobby en media-engagement, vergroten we het bewustzijn van de BuurtBajes en de maatschappelijke voordelen hiervan.

03.

KENNIS DELEN

Via het RESCALED Research Network, verzamelen en delen we kennis en expertise over kleinschalige detentie en de implementatie van de BuurtBajes.

04.

BEÏNVLOEDEN VAN HET BELEID

Door met stakeholders op alle beleidsniveaus te praten, werken we aan de verankering van het concept in de wetgeving en partijprogramma’s.

05.

VERANDERINGEN ONDERSTEUNEN

Door toezicht te houden en te adviseren, helpen we justitie, zorg- en welzijnsorganisaties bij het implementeren van kleinschalige, gedifferentieerde en gemeenschapsgerichte vormen van detentie.

04.

BEÏNVLOEDEN VAN HET BELEID

Door met stakeholders op alle beleidsniveaus te praten, werken we aan de verankering van het concept in de wetgeving en partijprogramma’s.

05.

VERANDERINGEN ONDERSTEUNEN

Door toezicht te houden en te adviseren, helpen we justitie, zorg- en welzijnsorganisaties bij het implementeren van kleinschalige, gedifferentieerde en gemeenschapsgerichte vormen van detentie.

De ideeën die ten grondslag liggen aan de RESCALED-beweging zijn in België ontstaan door de slechte situatie in de gevangenissen. Al sinds de jaren ’90 zijn deze overvol en worden mensenrechten slecht gehandhaafd. Hans Claus was al sinds het begin van zijn carrière als gevangenisdirecteur, eind jaren tachtig, kritisch op het systeem, maar kwam geleidelijk aan tot een oplossing. In 2008 kondigde de regering aan dat ze de Haren-gevangenis zou bouwen – een nieuwe instelling met 1000 plaatsen. Hans reageerde snel. “Het is beter om 100 gevangenissen te bouwen voor elk 10 personen”, betoogde hij. De beweging voor detentiehuizen was geboren. Lees de hele geschiedenis van RESCALED op www.rescaled.org/history en lees meer over RESCALED als Europese movement op www.rescaled.org

ONZE DOELGROEPEN

De stip op de horizon is om alle gevangenissen te vervangen door detentiehuizen in Nederland, maar ook daarbuiten. Omdat systeemverandering niet van de ene op de andere dag plaatsvindt is het belangrijk deze verandering stapsgewijs te faciliteren. Onderstaande activiteiten zijn allemaal opgesteld met het oog op het waarborgen van plannen voor de toekomst, zodat positieve veranderingen niet van de een op de andere dag weer kunnen worden teruggedraaid. Daarnaast werkt RESCALED middels deze plannen zoveel mogelijk samen met praktijk organisaties, van milieuactivisten die zouden kunnen beseffen dat een nieuwe gevangenis de biodiversiteit zou schaden, of leden van de lokale gemeenschap die zich zorgen maken over de impact van een gevangenis tot plannen voor lokale werkgelegenheid van gemeenten. Daarom richt RESCALED zich op de onderstaande doelgroepen.

ONZE DOELGROEPEN

De stip op de horizon is om alle gevangenissen te vervangen door detentiehuizen in Nederland, maar ook daarbuiten. Omdat systeemverandering niet van de ene op de andere dag plaatsvindt is het belangrijk deze verandering stapsgewijs te faciliteren. Onderstaande activiteiten zijn allemaal opgesteld met het oog op het waarborgen van plannen voor de toekomst, zodat positieve veranderingen niet van de een op de andere dag weer kunnen worden teruggedraaid. Daarnaast werkt RESCALED middels deze plannen zoveel mogelijk samen met praktijk organisaties, van milieuactivisten die zouden kunnen beseffen dat een nieuwe gevangenis de biodiversiteit zou schaden, of leden van de lokale gemeenschap die zich zorgen maken over de impact van een gevangenis tot plannen voor lokale werkgelegenheid van gemeenten. Daarom richt RESCALED zich op de onderstaande doelgroepen.


Wetenschap

Onderzoek is een belangrijke schakel voor verandering. Het ontwikkelen van duurzame onderzoeksmethoden en deze koppelen aan praktijk en beleid zorgen voor een verbeterde implementatie van detentiehuizen.

Politiek

Beleid bepaald de mate van vrijheidsstraf en de uitvoering hiervan, daarom richt RESCALED zich op de beïnvloeding van het huidige beleid rondom het gevangeniswezen.

Strafrecht

Door ervaring leer je! RESCALED richt daarom zich op het professionals binnen de strafrechtketen en andere uitvoerende zorg- en welzijnsorganisaties die te maken krijgen met mensen in of na detentie.

Steden

De BuurtBajes is geïntegreerd in de gemeenschap, dat maakt ‘steden’ een belangrijke doelgroep als het gaat om implementatie van de BuurtBajes.

Samenleving

Het aanwakkeren van het debat rondom de vrijheidsstraf om zo kennis en inzicht over de vrijheidsstraf te vergroten bij de burger.

Rescaled Netwerk

RESCALED wil haar netwerk nauw betrokken houden bij het proces, dit doen we door het delen van kennis en vraagstukken.