ROOD IS HET NIEUWE... ORANJE

Heeft iedereen recht op en plicht tot arbeid, ongeacht wat iemand heeft gedaan?

Wat is het belang van arbeid voor een individu? En hoe bepalen we welke (arbeids)bijdrage een persoon kan leveren? Welke vormen van arbeid zijn er mogelijk in een vrijheidsbeperkende setting? 

Op 1 juni gaan we hierover in gesprek met Jemuel Lampe, Frances Crook en drie studenten van NHL Stenden Hogeschool, Maartje ten Hoopen, Suzanne Schouten en Ilse Haveman. Jemuel Lampe, oprichter van Social Impact Maker zet zich met dit bedrijf in voor tweede en derde kansen voor (ex-)gedetineerden. De drie studenten van NHL Stendenhogeschool hebben onderzoek gedaan naar de toekomst van arbeid in relatie tot de gevangenis. En er is ook een speciale bijdrage van Frances Crook, directeur van Howard League, de oudste organisatie in de wereld die zich bezighoudt met hervorming van het strafrecht.

ROOD IS HET NIEUWE... ORANJE

Heeft iedereen recht op en plicht tot arbeid, ongeacht wat iemand heeft gedaan?

Wat is het belang van arbeid voor een individu? En hoe bepalen we welke (arbeids)bijdrage een persoon kan leveren? Welke vormen van arbeid zijn er mogelijk in een vrijheidsbeperkende setting? 

Op 1 juni gaan we hierover in gesprek met Jemuel Lampe, Frances Crook en drie studenten van NHL Stenden Hogeschool, Maartje ten Hoopen, Suzanne Schouten en Ilse Haveman. Jemuel Lampe, oprichter van Social Impact Maker zet zich met dit bedrijf in voor tweede en derde kansen voor (ex-)gedetineerden. De drie studenten van NHL Stendenhogeschool hebben onderzoek gedaan naar de toekomst van arbeid in relatie tot de gevangenis. En er is ook een speciale bijdrage van Frances Crook, directeur van Howard League, de oudste organisatie in de wereld die zich bezighoudt met hervorming van het strafrecht.

in 2121…

kan en moet ieder mens een arbeidsbijdrage leveren. Werken is even noodzakelijk als eten.

RESCALED

Ieder mens zou arbeid moeten kunnen verrichten, ongeacht waar een persoon verblijft. Samen met de buurt kan gekeken worden waar behoefte aan is in die buurt en in overleg met de bewoners van het detentiehuis kan er door alle bewoners van detentiehuis en buurt een arbeidsbijdrage worden geleverd om financieel zelfstandig te zijn, en/of bij te dragen aan de leefbaarheid van de wijk.

JEMUEL LAMPE

Founder Social Impact Maker

Jemuel Lampe is founder van Social Impact Maker. Met dit bedrijf zet hij zich in voor tweede en derde kansen voor (ex-)gedetineerden.  In 2017 begint hij Zuivere Koffie de eerste koffiebranderij ter wereld in Justitieel Complex Zaanstad. Inmiddels heeft hij hier ook een bakkerij onder de naam Jailbird Bakery, eigen theelijn Guiltea in vrouwengevangenis in PI Nieuwersluis en een uitzendbureau onder de naam Aan de Bak.

FRANCES CROOK

Chief executive Howard League

Frances Crook is chief executive bij The Howard League. Zij was voorheen campagnecoördinator bij Amnesty International en docent op een middelbare school in Liverpool en Londen. The Howard League campaigns for a society with less crime, safer communities and fewer people in prison. Its high-profile campaign successes include working with police to reduce the number of arrests of children.

Maartje, Suzanne, Ilse

Masters of Change

Maartje ten Hoopen, Suzanne Schouten en Ilse Haveman zijn drie studenten van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Voor hun minor Masters of Change onderzochten ze het toekomstbeeld op het gebied van detentie en arbeid in de gemeente Leeuwarden. Tijdens de livestream zullen zij hun belangrijkste bevindingen delen.

Sander Moret

jb Lorenz

Sander Moret is strateeg bij jb Lorenz en agendeert daar mede het organisatie-ontwikkelvraagstuk van gemeenten en zorgaanbieders op landelijk niveau en zoekt samenwerking met wetenschappelijke denktanks om de weerbarstige praktijk van vandaag te verbinden met de laatste wetenschappelijke stand van zaken. 

‘Arbeidsongeschiktheid…laten we beginnen met geschikte arbeid’

– LOESJE

ARBEID

Er zijn meerdere redenen waarom ex-gedetineerden recidiveren, één daarvan is het gebrek aan werk en opleiding. 40 procent van de ex-gedetineerden die voor hun detentie al geen baan of opleiding hadden, gaan opnieuw de fout in. Eén op de vijf (ex)-gedetineerden heeft voor hun detentie wel een baan en daarvan recidiveert 24 procent, wat aanzienlijk lager is. Personen met een justitieel verleden krijgen veel tegenslagen wanneer ze een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) willen aanvragen. Hierdoor zijn er meerdere beroepen die niet uitgevoerd kunnen worden, wat wordt ervaren als een dubbele straf. ‘Door de Wet straffen en beschermen verandert de manier waarop gevangenisstraffen worden uitgevoerd. De wetswijziging treedt op mid-2021 in werking.’ Momenteel hebben mensen in de gevangenis ook arbeidsrechten en plichten. Met de nieuwe wet komt zowel het arbeidsrecht als de arbeidsplicht te vervallen voor mensen in de gevangenis.

“IN BYTSJE BRYK IS IN MINSKE LYK. (EEN BEETJE SCHEEF IS MENSELIJK.)”

 

– FRIESLAND

FRIESLAND

Uit onderzoek van de monitor KRO-NCRV blijkt dat arbeid een belangrijke factor speelt bij re-integratie. Mensen die na hun straf een baan krijgen of een opleiding gaan volgen, plegen minder snel nogmaals een delict (Loosdregt, 2019). In 2019 is er onderzoek gedaan naar de ontwikkeling in banen per sector in Friesland (Provincie Fryslân), sectoren waar er werkgelegenheid is en waar detentiehuizen op de lange termijn eventueel op in kunnen spelen. Volgens het rapport van de Provincie Friesland uit 2019 loopt de werkgelegenheidsontwikkeling in Friesland achter op andere provincies in Nederland. De arbeidsmarkt in Friesland heeft echter altijd sectoren die zijn onderbezet en in 2030 is 1 op de 5 Friezen 65 jaar of ouder. Hoe kunnen detentiehuizen op de lange termijn inspelen op de vraag naar arbeid in de provincie Friesland?

WIST JE DAT…

 

GERELATEERDE ARTIKELEN

in 2121…
kan en moet ieder mens een arbeidsbijdrage leveren. Werken is even noodzakelijk als eten.

RESCALED

Ieder mens zou arbeid moeten kunnen verrichten, ongeacht waar een persoon verblijft. Samen met de buurt kan gekeken worden waar behoefte aan is in die buurt en in overleg met de bewoners van het detentiehuis kan er door alle bewoners van detentiehuis en buurt een arbeidsbijdrage worden geleverd om financieel zelfstandig te zijn, en/of bij te dragen aan de leefbaarheid van de wijk.

‘Arbeidsongeschiktheid…laten we beginnen met geschikte arbeid’

– Loesje

ARBEID

Er zijn meerdere redenen waarom ex-gedetineerden recidiveren, één daarvan is het gebrek aan werk en opleiding. 40 procent van de ex-gedetineerden die voor hun detentie al geen baan of opleiding hadden, gaan opnieuw de fout in. Eén op de vijf (ex)-gedetineerden heeft voor hun detentie wel een baan en daarvan recidiveert 24 procent, wat aanzienlijk lager is. Personen met een justitieel verleden krijgen veel tegenslagen wanneer ze een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) willen aanvragen. Hierdoor zijn er meerdere beroepen die niet uitgevoerd kunnen worden, wat wordt ervaren als een dubbele straf.

‘Door de Wet straffen en beschermen verandert de manier waarop gevangenisstraffen worden uitgevoerd. De wetswijziging treedt op mid-2021 in werking.’  Momenteel hebben mensen in de gevangenis ook arbeidsrechten en plichten. Met de nieuwe wet komt zowel het arbeidsrecht als de arbeidsplicht te vervallen voor mensen in de gevangenis.

JEMUEL LAMPE

Founder Social Impact Maker

Jemuel Lampe is founder van Social Impact Maker. Met dit bedrijf zet hij zich in voor tweede en derde kansen voor (ex-)gedetineerden.  In 2017 begint hij Zuivere Koffie de eerste koffiebranderij ter wereld in Justitieel Complex Zaanstad. Inmiddels heeft hij hier ook een bakkerij onder de naam Jailbird Bakery, eigen theelijn Guiltea in vrouwengevangenis in PI Nieuwersluis en een uitzendbureau onder de naam Aan de Bak.

FRANCES CROOK

Chief executive Howard League

Frances Crook is chief executive bij The Howard League. Zij was voorheen campagnecoördinator bij Amnesty International en docent op een middelbare school in Liverpool en Londen. The Howard League campaigns for a society with less crime, safer communities and fewer people in prison. Its high-profile campaign successes include working with police to reduce the number of arrests of children.

Maartje, Suzanne, Ilse

Masters of Change

Maartje ten Hoopen, Suzanne Schouten en Ilse Haveman zijn drie studenten van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Voor hun minor Masters of Change onderzochten ze het toekomstbeeld op het gebied van detentie en arbeid in de gemeente Leeuwarden. Tijdens de livestream zullen zij hun belangrijkste bevindingen delen.

Sander Moret

jb Lorenz

Sander Moret is strateeg bij jb Lorenz en agendeert daar mede het organisatie-ontwikkelvraagstuk van gemeenten en zorgaanbieders op landelijk niveau en zoekt samenwerking met wetenschappelijke denktanks om de weerbarstige praktijk van vandaag te verbinden met de laatste wetenschappelijke stand van zaken. 

In bytsje bryk is in minske lyk.

(Een beetje scheef is menselijk.)

– Friesland

FRIESLAND

Uit onderzoek van de monitor KRO-NCRV blijkt dat arbeid een belangrijke factor speelt bij re-integratie. Mensen die na hun straf een baan krijgen of een opleiding gaan volgen, plegen minder snel nogmaals een delict (Loosdregt, 2019). In 2019 is er onderzoek gedaan naar de ontwikkeling in banen per sector in Friesland (Provincie Fryslân), sectoren waar er werkgelegenheid is en waar detentiehuizen op de lange termijn eventueel op in kunnen spelen. Volgens het rapport van de Provincie Friesland uit 2019 loopt de werkgelegenheidsontwikkeling in Friesland achter op andere provincies in Nederland. De arbeidsmarkt in Friesland heeft echter altijd sectoren die zijn onderbezet en in 2030 is 1 op de 5 Friezen 65 jaar of ouder. Hoe kunnen detentiehuizen op de lange termijn inspelen op de vraag naar arbeid in de provincie Friesland?

 Wist je dat…

ARBEID PER GEVANGENIS

Gerelateerde artikelen