WIE ZIJN WIJ?

RESCALED

RESCALED is een Europese netwerkorganisatie en is momenteel actief in vijf landen: België, Frankrijk, Noorwegen, Nederland en Portugal. RESCALED is een beweging die in elk land onderdeel is van een organisatie. In Nederland valt RESCALED officieel onder de organisatie Restorative Justice Nederland, in Noorwegen is RESCALED onderdeel van de organisatie WayBack, in Portugal van de organisatie APAC, in België van de organisatie De Huizen en in Frankrijk van de organisatie Farapej. In elk land werken we samen met deze partnerorganisaties aan het verspreiden van de boodschap over kleinschalige detentie.

RESCALED

RESCALED is een Europese netwerkorganisatie en is momenteel actief in vijf landen: België, Frankrijk, Noorwegen, Nederland en Portugal. RESCALED is een beweging die in elk land onderdeel is van een organisatie. In Nederland valt RESCALED officieel onder de organisatie Restorative Justice Nederland, in Noorwegen is RESCALED onderdeel van de organisatie WayBack, in Portugal van de organisatie APAC, in België van de organisatie De Huizen en in Frankrijk van de organisatie Farapej. In elk land werken we samen met deze partnerorganisaties aan het verspreiden van de boodschap over kleinschalige detentie.

Restorative Justice Nederland

De stichting Restorative Justice Nederland (RJN) is het innovatie- en kenniscentrum voor herstelrecht en herstelgericht werken. Zij richt zich op het strafrecht en op andere gebieden waar herstelgericht werken meerwaarde heeft.

Wat is Restorative Justice of herstelrecht
Restorative justice of herstelrecht beoogt de betrokkenen zelf te laten (mee)beslissen over wat er moet gebeuren na een delict of conflict. Daarbij staan de volgende vragen centraal:

  • Wie is er getroffen?
  • Wie neemt daarvoor verantwoordelijkheid?
  • Wat heeft de getroffene nodig om te kunnen herstellen?
  • Wat heeft de veroorzaker te doen om er weer bij te horen?
  • En is dat dan ook voor alle betrokkenen voldoende of moet er nog meer gebeuren?

Het doel van dit proces is om het veroorzaakte leed en de aangerichte schade zoveel mogelijk te herstellen. Het doel is ook ervoor te zorgen dat het niet opnieuw gebeurt en dat de toekomst weer tegemoet kan worden getreden met zo min mogelijk emotionele ballast. lees nu meer op de website van Restorative Justice Nederland.

MEER WETEN OVER HERSTELRECHT?