VISIE EN MISSIE

"Mensen in detentie staan niet los van, maar maken deel uit van onze samenleving".

MISSIE

RESCALED stimuleert het gebruik van detentiehuizen in plaats van grote gevangenissen​

Veel van de huidige gevangenissen zijn verouderd – gebouwd voor een ander doel in een andere tijd. Bij het bouwen van nieuwe gevangenissen herhaalt het verleden zich. Deze oude gevangenissen, of nieuwe gevangenissen met dit oude ontwerp, maken het vaak een uitdaging om de gevolgen van misdaden te herstellen. RESCALED suggereert daarom dat we anders gaan denken en stellen een alternatief voor dat volgens ons beter past bij de 21ste eeuw en de toekomst: kleinschalige, gedifferentieerde en detentiehuizen die onderdeel zijn van de gemeenschap.

MISSIE

RESCALED stimuleert het gebruik van detentiehuizen in plaats van grote gevangenissen​

Veel van de huidige gevangenissen zijn verouderd – gebouwd voor een ander doel in een andere tijd. Bij het bouwen van nieuwe gevangenissen herhaalt het verleden zich. Deze oude gevangenissen, of nieuwe gevangenissen met dit oude ontwerp, maken het vaak een uitdaging om de gevolgen van misdaden te herstellen. RESCALED suggereert daarom dat we anders gaan denken en stellen een alternatief voor dat volgens ons beter past bij de 21ste eeuw en de toekomst: kleinschalige, gedifferentieerde en detentiehuizen die onderdeel zijn van de gemeenschap.

VISIE

Op een dag is de samenleving inclusief, veilig en duurzaam

Met inclusief doelen we op een samenleving die niemand buitensluit. Een samenleving die wordt gekenmerkt door wederzijds vertrouwen en sociale veiligheid. Een inclusieve samenleving creëert sterke lokale gemeenschappen waar iedereen onderdeel van uitmaakt en leren, werken, gezond leven vanzelfsprekend is.

Met veilig doelen we op de openbare (sociale) veiligheid. Als mensen iets betekenisvol doen met de tijd dat ze beperkt zijn in hun vrijheid en verbonden blijven met het gemeenschapsleven, zullen ze betere kansen hebben om te slagen in de samenleving.

Met duurzaam bedoelen we een circulaire toekomstgerichte aanpak, vanuit sociaal, economisch en ecologisch oogpunt. Grote gevangenissen op grote afstand van de samenleving zijn geen duurzame oplossing. Deze instellingen zijn een grote investering die veel tijd vragen en veel geld kosten. Wanneer er aanpassingen nodig zijn in het strafsysteem, vanwege capaciteits-(tekort of overschot), kosten of nieuwe denkbeelden in de samenleving over misdaad en straf, zijn gevangenissen niet makkelijk om te vormen. Detentiehuizen zijn flexibeler en dynamischer. Omdat ze klein zijn en onderdeel zijn van de gemeenschap, kunnen ze op elk moment worden omgevormd tot bijvoorbeeld woon of buurthuizen.

Detentiehuizen zijn economisch duurzaam omdat ze hun eigen inkomen genereren door goederen en diensten aan de (lokale) gemeenschap te leveren. Voor elk persoon die wegblijft van situaties waarin misdaden ontstaan, kan de samenleving de kosten van straf besparen en door de fysieke bijdrage van de persoon in een detentiehuis levert het de samenleving juist iets op.

Detentiehuizen dragen bij aan een circulaire samenleving. Omdat detentiehuizen zich in lokale gemeenschappen bevinden, kunnen ze het sociale en culturele leven bevorderen door meer betrokkenheid van burgers. Door de dynamische interacties in de wijk kunnen vooroordelen en misvattingen worden verminderd. Een detentiehuis leidt tot sterkere en inclusieve gemeenschappen. Daarom zijn wij van mening dat detentiehuizen niet alleen voldoen aan de behoeften van de huidige samenleving, maar ook de samenleving van de toekomst kan ondersteunen.

VISIE

Op een dag is de samenleving inclusief, veilig en duurzaam

Met inclusief doelen we op een samenleving die niemand buitensluit. Een samenleving die wordt gekenmerkt door wederzijds vertrouwen en sociale veiligheid. Een inclusieve samenleving creëert sterke lokale gemeenschappen waar iedereen onderdeel van uitmaakt en leren, werken, gezond leven vanzelfsprekend is.

Met veilig doelen we op de openbare (sociale) veiligheid. Als mensen iets betekenisvol doen met de tijd dat ze beperkt zijn in hun vrijheid en verbonden blijven met het gemeenschapsleven, zullen ze betere kansen hebben om te slagen in de samenleving.

Met duurzaam bedoelen we een circulaire toekomstgerichte aanpak, vanuit sociaal, economisch en ecologisch oogpunt. Grote gevangenissen op grote afstand van de samenleving zijn geen duurzame oplossing. Deze instellingen zijn een grote investering die veel tijd vragen en veel geld kosten. Wanneer er aanpassingen nodig zijn in het strafsysteem, vanwege capaciteits-(tekort of overschot), kosten of nieuwe denkbeelden in de samenleving over misdaad en straf, zijn gevangenissen niet makkelijk om te vormen. Detentiehuizen zijn flexibeler en dynamischer. Omdat ze klein zijn en onderdeel zijn van de gemeenschap, kunnen ze op elk moment worden omgevormd tot bijvoorbeeld woon of buurthuizen.

Detentiehuizen zijn economisch duurzaam omdat ze hun eigen inkomen genereren door goederen en diensten aan de (lokale) gemeenschap te leveren. Voor elk persoon die wegblijft van situaties waarin misdaden ontstaan, kan de samenleving de kosten van straf besparen en door de fysieke bijdrage van de persoon in een detentiehuis levert het de samenleving juist iets op.

Detentiehuizen dragen bij aan een circulaire samenleving. Omdat detentiehuizen zich in lokale gemeenschappen bevinden, kunnen ze het sociale en culturele leven bevorderen door meer betrokkenheid van burgers. Door de dynamische interacties in de wijk kunnen vooroordelen en misvattingen worden verminderd. Een detentiehuis leidt tot sterkere en inclusieve gemeenschappen. Daarom zijn wij van mening dat detentiehuizen niet alleen voldoen aan de behoeften van de huidige samenleving, maar ook de samenleving van de toekomst kan ondersteunen.

Wat is de buurtbajes?