de buurtbajes

de buurtbajes

KLEINSCHALIG

… betekent dat mensen hun straf in huizen doorbrengen. Het beperken van de capaciteit van deze huizen tot 30 plaatsen of minder zorgt voor een meer persoonlijke benadering en minder bureaucratie.

DIFFERENTIATIE

... betekent dat mensen in detentie op het juiste beveiligingsniveau worden geplaatst en de meest geschikte programma's krijgen aangeboden. Differentiatie vergemakkelijkt re-integratie en rehabilitatie en is bovendien kosteneffectief door een multidisciplinaire samenwerking met de buurt.

VERANKERING IN DE BUURT

... impliceert een wederzijdse interactie tussen de BuurtBajes en de gemeenschap: Bewoners kunnen gebruik maken van de diensten in de samenleving en elke BuurtBajes biedt meerwaarde voor de lokale omgeving.

KLEINSCHALIG

… betekent dat mensen hun straf in huizen doorbrengen. Het beperken van de capaciteit van deze huizen tot 30 plaatsen of minder zorgt voor een meer persoonlijke benadering en minder bureaucratie.

DIFFERENTIATIE

... betekent dat mensen in detentie op het juiste beveiligingsniveau worden geplaatst en de meest geschikte programma's krijgen aangeboden. Differentiatie vergemakkelijkt re-integratie en rehabilitatie en is bovendien kosteneffectief door een multidisciplinaire samenwerking met de buurt.

VERANKERING IN DE BUURT

... impliceert een wederzijdse interactie tussen de BuurtBajes en de gemeenschap: Bewoners kunnen gebruik maken van de diensten in de samenleving en elke BuurtBajes biedt meerwaarde voor de lokale omgeving.

KLEINSCHALIG

… betekent dat mensen hun straf in huizen doorbrengen. Het beperken van de capaciteit van deze huizen tot 30 plaatsen of minder zorgt voor een meer persoonlijke benadering en minder bureaucratie.

DIFFERENTIATIE

... betekent dat mensen in detentie op het juiste beveiligingsniveau worden geplaatst en de meest geschikte programma's krijgen aangeboden. Differentiatie vergemakkelijkt re-integratie en rehabilitatie en is bovendien kosteneffectief door een multidisciplinaire samenwerking met de buurt.

VERANKERING IN DE BUURT

... impliceert een wederzijdse interactie tussen de BuurtBajes en de gemeenschap: Bewoners kunnen gebruik maken van de diensten in de samenleving en elke BuurtBajes biedt meerwaarde voor de lokale omgeving.

DE BUURTBAJES

In de negentiende eeuw wendden Europese staten zich tot de gevangenisstraf als de straf naar keuze. Sindsdien zijn er in heel Europa talloze gevangenissen gebouwd. Hoewel ze op veel manieren verschillen, hebben ze één ding gemeen: hun schaal. Op enkele uitzonderingen na zijn de Europese gevangenissen groot. Maar groter is niet per definitie beter. Onderzoek toont aan dat gevangenissen (in het algemeen) meer problemen veroorzaken dan ze oplossen.

 • Gevangenissen hebben moeite om humane omstandigheden voor mensen in detentie te garanderen
 • Gevangenissen veroorzaken zogenoemde detentieschade. Dit betekent dat ze onherstelbare schade toebrengen aan mensen in detentie en hun sociale netwerk, zoals kinderen
 • Gevangenissen vervreemden mensen van de samenleving
 • Gevangenissen vergroten de kans op recidive

Reden genoeg voor RESCALED om een ​​alternatief voor te stellen, de BuurtBajes. Gevangenissen gaan over het managen van grote groepen mensen in uniforme voorzieningen die zijn afgesloten van de samenleving. Dit is niet waar de BuurtBajes over gaat, de BuurtBajes werkt met kleine groepen bewoners. En er zijn er veel. Ze huisvesten mensen in vergelijkbare situaties: veiligheidsniveau, juridische status of educatieve, beroeps- of therapeutische behoeften. Ook zijn BuurtBajesen ingebed in de gemeenschap waardoor de bewoners niet vervreemden van de samenleving en andersom. De BuurtBajes streeft naar een maximale onderlinge uitwisseling met de buurt. Bewoners nemen deel aan activiteiten, maar verlenen en ontvangen ook diensten. Kortom, de BuurtBajes is kleinschalig, gedifferentieerd en geïntegreerd in de gemeenschap.

DE BUURTBAJES

In de negentiende eeuw wendden Europese staten zich tot de gevangenisstraf als de straf naar keuze. Sindsdien zijn er in heel Europa talloze gevangenissen gebouwd. Hoewel ze op veel manieren verschillen, hebben ze één ding gemeen: hun schaal. Op enkele uitzonderingen na zijn de Europese gevangenissen groot. Maar groter is niet per definitie beter. Onderzoek toont aan dat gevangenissen (in het algemeen) meer problemen veroorzaken dan ze oplossen.

 • Gevangenissen hebben moeite om humane omstandigheden voor mensen in detentie te garanderen
 • Gevangenissen veroorzaken zogenoemde detentieschade. Dit betekent dat ze onherstelbare schade toebrengen aan mensen in detentie en hun sociale netwerk, zoals kinderen
 • Gevangenissen vervreemden mensen van de samenleving
 • Gevangenissen vergroten de kans op recidive

Reden genoeg voor RESCALED om een ​​alternatief voor te stellen, de BuurtBajes. Gevangenissen gaan over het managen van grote groepen mensen in uniforme voorzieningen die zijn afgesloten van de samenleving. Dit is niet waar de BuurtBajes over gaat, de BuurtBajes werkt met kleine groepen bewoners. En er zijn er veel. Ze huisvesten mensen in vergelijkbare situaties: veiligheidsniveau, juridische status of educatieve, beroeps- of therapeutische behoeften. Ook zijn BuurtBajesen ingebed in de gemeenschap waardoor de bewoners niet vervreemden van de samenleving en andersom. De BuurtBajes streeft naar een maximale onderlinge uitwisseling met de buurt. Bewoners nemen deel aan activiteiten, maar verlenen en ontvangen ook diensten. Kortom, de BuurtBajes is kleinschalig, gedifferentieerd en geïntegreerd in de gemeenschap.

DE BUURTBAJES

In de negentiende eeuw wendden Europese staten zich tot de gevangenisstraf als de straf naar keuze. Sindsdien zijn er in heel Europa talloze gevangenissen gebouwd. Hoewel ze op veel manieren verschillen, hebben ze één ding gemeen: hun schaal. Op enkele uitzonderingen na zijn de Europese gevangenissen groot. Maar groter is niet per definitie beter. Onderzoek toont aan dat gevangenissen (in het algemeen) meer problemen veroorzaken dan ze oplossen.

 • Gevangenissen hebben moeite om humane omstandigheden voor mensen in detentie te garanderen
 • Gevangenissen veroorzaken zogenoemde detentieschade. Dit betekent dat ze onherstelbare schade toebrengen aan mensen in detentie en hun sociale netwerk, zoals kinderen
 • Gevangenissen vervreemden mensen van de samenleving
 • Gevangenissen vergroten de kans op recidive

Reden genoeg voor RESCALED om een ​​alternatief voor te stellen, de BuurtBajes. Gevangenissen gaan over het managen van grote groepen mensen in uniforme voorzieningen die zijn afgesloten van de samenleving. Dit is niet waar de BuurtBajes over gaat, de BuurtBajes werkt met kleine groepen bewoners. En er zijn er veel. Ze huisvesten mensen in vergelijkbare situaties: veiligheidsniveau, juridische status of educatieve, beroeps- of therapeutische behoeften. Ook zijn BuurtBajesen ingebed in de gemeenschap waardoor de bewoners niet vervreemden van de samenleving en andersom. De BuurtBajes streeft naar een maximale onderlinge uitwisseling met de buurt. Bewoners nemen deel aan activiteiten, maar verlenen en ontvangen ook diensten. Kortom, de BuurtBajes is kleinschalig, gedifferentieerd en geïntegreerd in de gemeenschap.

HET CONCEPT

KLEINSCHALIG

Bij RESCALED geloven we dat de schaal van een voorziening er toe doet, maar grootte is een middel, geen doel. Onderzoek naar onder andere Scandinavische gevangenissen suggereert dat kleinschalige faciliteiten betere detentieomstandigheden bieden voor zowel bewoners als personeel.

Humane omstandigheden leiden op hun beurt tot betere re-integratie resultaten. Een BuurtBajes is klein. Het biedt plaats aan 5 tot dertig bewoners, bewoners leiden een gemeenschappelijk leven (echter zijn er altijd zeldzame gevallen, denk aan mensen in detentie met een hoog veiligheidsrisico), de bewoners nemen de verantwoordelijkheid voor dagelijkse taken en onderhandelen over de spanningen die eventueel gepaard gaan met de buurt. Omdat de BuurtBajes veel kleiner en minder bureaucratisch is georganiseerd dan een gevangenis, is er meer ruimte voor een betere omgang tussen personeel en gedetineerden betere relaties. Een dergelijke persoonlijke benadering zorgt voor een betere dynamische beveiliging en maakt het mogelijk om re-integratietrajecten op maat te maken. Een netwerk van vele kleine BuurtBajesen maakt differentiatie mogelijk en stelt bewoners in staat hun straf uit te zitten dicht bij de gemeenschap waarnaar ze terugkeren.

HET CONCEPT

KLEINSCHALIG

Bij RESCALED geloven we dat de schaal van een voorziening er toe doet, maar grootte is een middel, geen doel. Onderzoek naar onder andere Scandinavische gevangenissen suggereert dat kleinschalige faciliteiten betere detentieomstandigheden bieden voor zowel bewoners als personeel.

Humane omstandigheden leiden op hun beurt tot betere re-integratie resultaten. Een BuurtBajes is klein. Het biedt plaats aan 5 tot dertig bewoners, bewoners leiden een gemeenschappelijk leven (echter zijn er altijd zeldzame gevallen, denk aan mensen in detentie met een hoog veiligheidsrisico), de bewoners nemen de verantwoordelijkheid voor dagelijkse taken en onderhandelen over de spanningen die eventueel gepaard gaan met de buurt. Omdat de BuurtBajes veel kleiner en minder bureaucratisch is georganiseerd dan een gevangenis, is er meer ruimte voor een betere omgang tussen personeel en gedetineerden betere relaties. Een dergelijke persoonlijke benadering zorgt voor een betere dynamische beveiliging en maakt het mogelijk om re-integratietrajecten op maat te maken. Een netwerk van vele kleine BuurtBajesen maakt differentiatie mogelijk en stelt bewoners in staat hun straf uit te zitten dicht bij de gemeenschap waarnaar ze terugkeren.

HET CONCEPT

KLEINSCHALIG

Bij RESCALED geloven we dat de schaal van een voorziening er toe doet, maar grootte is een middel, geen doel. Onderzoek naar onder andere Scandinavische gevangenissen suggereert dat kleinschalige faciliteiten betere detentieomstandigheden bieden voor zowel bewoners als personeel.

Humane omstandigheden leiden op hun beurt tot betere re-integratie resultaten. Een BuurtBajes is klein. Het biedt plaats aan 5 tot dertig bewoners, bewoners leiden een gemeenschappelijk leven (echter zijn er altijd zeldzame gevallen, denk aan mensen in detentie met een hoog veiligheidsrisico), de bewoners nemen de verantwoordelijkheid voor dagelijkse taken en onderhandelen over de spanningen die eventueel gepaard gaan met de buurt. Omdat de BuurtBajes veel kleiner en minder bureaucratisch is georganiseerd dan een gevangenis, is er meer ruimte voor een betere omgang tussen personeel en gedetineerden betere relaties. Een dergelijke persoonlijke benadering zorgt voor een betere dynamische beveiliging en maakt het mogelijk om re-integratietrajecten op maat te maken. Een netwerk van vele kleine BuurtBajesen maakt differentiatie mogelijk en stelt bewoners in staat hun straf uit te zitten dicht bij de gemeenschap waarnaar ze terugkeren.

HET CONCEPT

DIFFERENTIATIE​

Omdat de BuurtBajes klein is en er veel zijn, kunnen ze doen wat gevangenissen niet kunnen: de juiste context bieden voor elk individu. Dit is wat differentiatie betekent: mensen in een omgeving plaatsen met het juiste beveiligingsniveau en hen diensten, activiteiten en programma’s aanbieden die aansluiten bij hun behoeften. Hoge veiligheidsniveaus die kenmerkend zijn voor grote gevangenissen zijn alleen vereist voor de paar individuen die overwegen te ontsnappen of een risico vormen voor zichzelf of de maatschappij.

Voor de meeste bewoners is een hoge mate van beveiliging niet nodig. Bovendien is het onnodig duur en belemmert het de mogelijkheden voor rehabilitatie en re-integratie. De BuurtBajes zorgt ervoor dat elke bewoner en buurt de juiste beveiliging krijgt. Daarnaast verschilt de BuurtBajes ook in het soort en de intensiteit van de programma’s en diensten die zij aanbieden van een gevangenis. Dit kan zijn; werk, beroepsopleiding, onderwijs, psychologische behandeling, etc.

HET CONCEPT

DIFFERENTIATIE​

Omdat de BuurtBajes klein is en er veel zijn, kunnen ze doen wat gevangenissen niet kunnen: de juiste context bieden voor elk individu. Dit is wat differentiatie betekent: mensen in een omgeving plaatsen met het juiste beveiligingsniveau en hen diensten, activiteiten en programma’s aanbieden die aansluiten bij hun behoeften. Hoge veiligheidsniveaus die kenmerkend zijn voor grote gevangenissen zijn alleen vereist voor de paar individuen die overwegen te ontsnappen of een risico vormen voor zichzelf of de maatschappij.

Voor de meeste bewoners is een hoge mate van beveiliging niet nodig. Bovendien is het onnodig duur en belemmert het de mogelijkheden voor rehabilitatie en re-integratie. De BuurtBajes zorgt ervoor dat elke bewoner en buurt de juiste beveiliging krijgt. Daarnaast verschilt de BuurtBajes ook in het soort en de intensiteit van de programma’s en diensten die zij aanbieden van een gevangenis. Dit kan zijn; werk, beroepsopleiding, onderwijs, psychologische behandeling, etc.

HET CONCEPT

DIFFERENTIATIE​

Omdat de BuurtBajes klein is en er veel zijn, kunnen ze doen wat gevangenissen niet kunnen: de juiste context bieden voor elk individu. Dit is wat differentiatie betekent: mensen in een omgeving plaatsen met het juiste beveiligingsniveau en hen diensten, activiteiten en programma’s aanbieden die aansluiten bij hun behoeften. Hoge veiligheidsniveaus die kenmerkend zijn voor grote gevangenissen zijn alleen vereist voor de paar individuen die overwegen te ontsnappen of een risico vormen voor zichzelf of de maatschappij.

Voor de meeste bewoners is een hoge mate van beveiliging niet nodig. Bovendien is het onnodig duur en belemmert het de mogelijkheden voor rehabilitatie en re-integratie. De BuurtBajes zorgt ervoor dat elke bewoner en buurt de juiste beveiliging krijgt. Daarnaast verschilt de BuurtBajes ook in het soort en de intensiteit van de programma’s en diensten die zij aanbieden van een gevangenis. Dit kan zijn; werk, beroepsopleiding, onderwijs, psychologische behandeling, etc.

HET CONCEPT

VERANKERING IN DE BUURT​

Geen enkele BuurtBajes is een eiland. De BuurtBajes is niet geïsoleerd van de samenleving, maar streeft juist naar interactie met de gemeenschap. Dit is tweerichtingsverkeer; bewoners maken gebruik van diensten die beschikbaar zijn in de gemeenschap en voegen door o.a. het verlenen van diensten waarde toe aan de buurt en de samenleving. Dit bouwt wederzijdse betrokkenheid en verantwoordelijkheid op. De BuurtBajes werkt samen met lokale maatschappelijk werkers, psychologen, artsen, leraren, tandartsen, sportcoaches en vrijwilligers uit de gemeenschap, maar ook met lokale overheden, zoals gemeenten. Bewoners maken dus gebruik van dezelfde dienstverleners als anderen bewoners in de buurt. In de BuurtBajesen met een lage beveiliging kunnen ze zelfs waar mogelijk hun dienstverleners buiten de locatie ontmoeten. Hierdoor worden de rechten van de bewoners gewaarborgd en leren de bewoners de dienstverleners kennen die na hun vrijlating een rol blijven spelen, dit zal re-integratie bevorderen. De BuurtBajes creëert op meerdere manieren meerwaarde voor de buurt. Denk aan projecten als een restaurant, een reparatiewerkplaats of de verkoop van zelf geteelde groenten. Dergelijke initiatieven stellen bewoners in staat om activiteiten te ondernemen die betekenis hebben voor de samenleving, zichzelf en om de schade veroorzaakt door het strafbare feit zowel symbolisch als financieel te herstellen. Zelfs in een high-security BuurtBajes kan meerwaarde worden gecreëerd door het gebruik van de gezamenlijke ruimtes.

Waarom laat u de plaatselijke bridgeclub niet samenkomen in de huiskamer van de BuurtBajes wanneer deze niet in gebruik is? Dergelijke initiatieven zorgen ervoor dat lokale gemeenschappen leren leven met wetsovertreders in hun midden. Door een gedegen voorbereiding en een voortdurende dialoog met de buurt, zullen de in de gemeenschap geïntegreerde BuurtBajesen bijdragen tot een algemeen gevoel van rechtvaardigheid en veiligheid.

HET CONCEPT

VERANKERING IN DE BUURT​

Geen enkele BuurtBajes is een eiland. De BuurtBajes is niet geïsoleerd van de samenleving, maar streeft juist naar interactie met de gemeenschap. Dit is tweerichtingsverkeer; bewoners maken gebruik van diensten die beschikbaar zijn in de gemeenschap en voegen door o.a. het verlenen van diensten waarde toe aan de buurt en de samenleving. Dit bouwt wederzijdse betrokkenheid en verantwoordelijkheid op. De BuurtBajes werkt samen met lokale maatschappelijk werkers, psychologen, artsen, leraren, tandartsen, sportcoaches en vrijwilligers uit de gemeenschap, maar ook met lokale overheden, zoals gemeenten. Bewoners maken dus gebruik van dezelfde dienstverleners als anderen bewoners in de buurt. In de BuurtBajesen met een lage beveiliging kunnen ze zelfs waar mogelijk hun dienstverleners buiten de locatie ontmoeten. Hierdoor worden de rechten van de bewoners gewaarborgd en leren de bewoners de dienstverleners kennen die na hun vrijlating een rol blijven spelen, dit zal re-integratie bevorderen. De BuurtBajes creëert op meerdere manieren meerwaarde voor de buurt. Denk aan projecten als een restaurant, een reparatiewerkplaats of de verkoop van zelf geteelde groenten. Dergelijke initiatieven stellen bewoners in staat om activiteiten te ondernemen die betekenis hebben voor de samenleving, zichzelf en om de schade veroorzaakt door het strafbare feit zowel symbolisch als financieel te herstellen. Zelfs in een high-security BuurtBajes kan meerwaarde worden gecreëerd door het gebruik van de gezamenlijke ruimtes.

Waarom laat u de plaatselijke bridgeclub niet samenkomen in de huiskamer van de BuurtBajes wanneer deze niet in gebruik is? Dergelijke initiatieven zorgen ervoor dat lokale gemeenschappen leren leven met wetsovertreders in hun midden. Door een gedegen voorbereiding en een voortdurende dialoog met de buurt, zullen de in de gemeenschap geïntegreerde BuurtBajesen bijdragen tot een algemeen gevoel van rechtvaardigheid en veiligheid.

HET CONCEPT

VERANKERING IN DE BUURT​

Geen enkele BuurtBajes is een eiland. De BuurtBajes is niet geïsoleerd van de samenleving, maar streeft juist naar interactie met de gemeenschap. Dit is tweerichtingsverkeer; bewoners maken gebruik van diensten die beschikbaar zijn in de gemeenschap en voegen door o.a. het verlenen van diensten waarde toe aan de buurt en de samenleving. Dit bouwt wederzijdse betrokkenheid en verantwoordelijkheid op. De BuurtBajes werkt samen met lokale maatschappelijk werkers, psychologen, artsen, leraren, tandartsen, sportcoaches en vrijwilligers uit de gemeenschap, maar ook met lokale overheden, zoals gemeenten. Bewoners maken dus gebruik van dezelfde dienstverleners als anderen bewoners in de buurt. In de BuurtBajesen met een lage beveiliging kunnen ze zelfs waar mogelijk hun dienstverleners buiten de locatie ontmoeten. Hierdoor worden de rechten van de bewoners gewaarborgd en leren de bewoners de dienstverleners kennen die na hun vrijlating een rol blijven spelen, dit zal re-integratie bevorderen. De BuurtBajes creëert op meerdere manieren meerwaarde voor de buurt. Denk aan projecten als een restaurant, een reparatiewerkplaats of de verkoop van zelf geteelde groenten. Dergelijke initiatieven stellen bewoners in staat om activiteiten te ondernemen die betekenis hebben voor de samenleving, zichzelf en om de schade veroorzaakt door het strafbare feit zowel symbolisch als financieel te herstellen. Zelfs in een high-security BuurtBajes kan meerwaarde worden gecreëerd door het gebruik van de gezamenlijke ruimtes.

Waarom laat u de plaatselijke bridgeclub niet samenkomen in de huiskamer van de BuurtBajes wanneer deze niet in gebruik is? Dergelijke initiatieven zorgen ervoor dat lokale gemeenschappen leren leven met wetsovertreders in hun midden. Door een gedegen voorbereiding en een voortdurende dialoog met de buurt, zullen de in de gemeenschap geïntegreerde BuurtBajesen bijdragen tot een algemeen gevoel van rechtvaardigheid en veiligheid.