VAN ZWARE JONGEN NAAR MODELBURGER

Stel je voor: je bent jong, je geniet van het leven en je hebt een fout gemaakt. Deze fout heeft ten gevolge dat jij terecht komt in een jeugdinrichting. Maar je hebt geluk, een tijdje terug is er door Spirit een kleinschalige voorziening voor jeugdigen geopend in Amsterdam West, en daar kom jij terecht. Jouw familie en vrienden wonen in de buurt, er is veel persoonlijke begeleiding en je kunt nog naar je eigen middelbare school. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat jij wordt geholpen en dat jij uiteindelijk het goede pad kiest.

Maar dan ga je nog een keer de fout in, je komt terecht in een volwassenengevangenis, een plek waar de hulp een stuk minder is en de kans op recidive uiteindelijk groot. In Nederland kennen we onder de volwassen in detentie een recidivepercentage van 46 procent. En wanneer je vrij komt, met een treinkaartje op zak, mag je gaan en staan waar je wil. Maar waar ga je naartoe? Je hebt jaren vast gezeten, geen geld, geen werk en geen onderdak. Veel mensen die net uit de gevangenis komen hebben moeite met het terugkeren in de maatschappij.

Het doel van een gevangenisstraf is het ontnemen van iemands vrijheid.

Het doel van een gevangenisstraf is het ontnemen van iemands vrijheid. Echter zou iemand in detentie naast zijn vrijheidsbeneming niet verder dan nodig is moeten worden gestraft. Dit is het beginsel van minimale beperkingen en is vastgelegd in artikel 2 lid 2 van de Penitentiaire beginselenwet. Naast vergelding staat gevangenisstraf zo veel mogelijk in het teken van de terugkeer naar de maatschappij. Dit is waar het concept van kleinschalige detentie een betere uitkomst kan bieden dan de huidige gevangenissen. Deze vorm van detentie is in Nederland nog vrij onbekend, maar zou voor vele mensen, vele deuren kunnen openen. Kleinschalige detentiehuizen houden in, zoals het woord al zegt, dat mensen die door de rechter veroordeeld zijn in kleinere detentiehuizen terecht komen in plaats van een grote gevangenis. Deze ‘woonvormen’ zijn kleinschalig, bieden maatwerk en zijn geïntegreerd in de buurt. Dit houdt in dat de detentiehuizen iets moeten toevoegen aan de buurt, zoals het opzetten van een garage, winkel, etc.

Zelf heb ik erg veel affiniteit met het strafrecht en met name het detentierecht. Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van mijn masterscriptie over deze vorm van detentie vrijheidsbeneming. kleinschalige detentie. Dit doe ik aan de Vrije universiteit in Amsterdam. Ik onderzoek hierbij in hoeverre kleinschalige detentie beter recht doet aan het resocialisatiebeginsel ten opzichte van de huidige mogelijkheden tot tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf. In mijn onderzoek ga ik onder andere in op ideeën en concepten van kleinschalige detentie, zoals in de visie van RESCALED, Vzw De Huizen en de al bestaande Braziliaanse APAC methode. Daarnaast bespreek ik de kleinschalige jeugdvoorziening in Amsterdam West, hierbij onderzoek ik hoe deze voorziening vormgegeven is en hoe deze voorziening bijdraagt aan de resocialisatie en re-integratie van jongeren. Hierbij ga ik onder meer in op de juridische grondslag van deze kleinschalige jeugdvoorziening. Voor mij is met name de juridische insteek belangrijk: het onderzoek naar de mogelijkheden van kleinschalige detentie, bekeken vanuit het resocialisatiebeginsel. Hierbij behandel ik zowel de al aanwezige wettelijke mogelijkheden om kleinschalige detentie wettelijk te verankeren binnen de penitentiaire beginselenwet, als de eventueel nodige aanpassingen van deze wet.

Veel mensen in detentie (in Nederland) zijn kort gestraft. Ook deze personen hebben psychologische en sociale zorg nodig.

Veel mensen in detentie (in Nederland) zijn kort gestraft. Ook deze personen hebben psychologische en sociale zorg nodig, maar het is lastig om resocialisatieactiviteiten aan te bieden, juist omdat deze mensen een korte gevangenisstraf uitzitten en het tijd kost om deze activiteiten aan te bieden en te integreren in het dagelijks leven binnen de gevangenis. Kleinschalige detentie zou mijns inziens juist hier een uitkomst kunnen bieden om deze resocialisatiedoelen, ook voor kortgestraften, toch na te streven. Daarnaast zijn er in Nederland veel gevangenissen gesloten waardoor de regionale plaatsing van mensen in detentie in de knel komt. Het kabinet stelt toch in te willen zetten op regionale plaatsing, hier zou dan ook het bouwen van detentiehuizen, waarbij mensen in detentie wel regionaal geplaatst kunnen worden, naadloos op aan sluiten. Indien personen al binnen detentie zelf aan de slag kunnen met de re-integratie en resocialisatie zou dit mijns inziens bovendien kunnen bijdragen aan een veiligere samenleving, voor iedereen.

SHARE NOW
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

RELATED ARTICLES

news
Distributed Design Creative Talent: RESCALED

Cities are potential engines of the transition towards a circular economy. The City of Amsterdam is one of the early adopters of the circular economy concept at city level. Closed

Frankrijk
Prisons: no more brick in the wall

Prisons: no more brick in the wall[1] The Ministry of Justice has recently published the statistical series of persons in custody[2] in France between 1980 and 2020. One of the

België
Inconsistent detention policy

Inconsistent detention policy Belgium formed a new government in September 2020. Exciting times for organisations that want to influence policy. RESCALED Belgium succeeded in putting detention houses on the political